Bureau CPC

CPC is begin 90-er jaren door Henk Kinds opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de civil society waarbij samenwerking met bedrijven en overheid steeds een belangrijke rol speelde. CPC was pionier in het betrekken van bedrijven bij maatschappelijke vragen en in het actief betrekken van burgers bij publieke vraagstukken.

De laatste paar jaar heeft dit zich vooral geconcentreerd op publiek private samenwerking rond de preventie van problematische schulden en financiele redzaamheid. In de regio Salland ontwikkelde CPC met meer dan 35 partner organisaties de Sallandse Dialoog. Ondertussen heeft het model zich landelijk ontwikkeld onder de naam Moedige Dialoog.

Eind 2016 kwam Wouter Hijweege, met zijn internationale project ervaring in kennismanagement en netwerk leren, CPC versterken. Inclusie in onderwijs en actie onderzoek met inclusieve werkgevers op Campus Woudhuis , sociaal economische studies en evaluaties van projecten in oost Afrika en (online) leer trajecten voor actieve stakeholder betrokkenheid van Suriname's energie bedrijf zijn recente voorbeelden van CPC projecten. Per 2019 heeft Wouter de leiding van CPC en werkt Henk Kinds als adviseur in deeltijd.

De visie van CPC draagt de ontwikkeling en uitvoering van projecten, netwerken en methoden voor:

  • Actief omgevingsbeleid van bedrijven, zodat zij met hun diensten en hun medewerkers lokaal sterk van betekenis kunnen zijn
  • Sociaal ondernemerschap van non profit organisaties, en samenwerking met burgers en bedrijven om gezamenlijk sterke maatschappelijke projecten tot stand te brengen
  • Lokale en regionale  partnerschappen waarin een faciliterende overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen met oplossingen komen voor maatschappelijke vraagstukken zoals inclusieve arbeidsmarkt, of duurzame voedselketens.