Uitgevoerd werk

CPC werkt voor opdrachtgevers uit alle sectoren, publiek, privaat, non-profit of een mix van dit alles in multisectorale netwerken. Zo heeft CPC in opdracht van de Rabobanken Salland en Arnhem e.o. de Sallandse Dialoog en Arnhemse Dialoog ontwikkeld; regionale publiek-private netwerken voor financiele redzaamheid en tegen schuldenproblemen en armoede.

In 2016 - 2018 ontwikkelt CPC op basis van deze voorbeelden in samenwerking met en in opdracht van Sociaal Werk Nederland soortgelijke netwerken in 13 andere (arbeidsmarkt) regio's.  Vanaf medio 2017 gaat SWN samen met Rabobank Nederland werken aan de landelijke dekking van deze regionale netwerken. Deze beweging heet Moedige Dialoog. CPC is hierbij kennispartner, zorgt in het bijzonder voor de training en coaching van de regionale kwartiermakers en voor het kennisplatform 'DialoogNet'. In 2019 verzorgde CPC samen met Prima Donna voor Moedige Dialoog de backoffice functie, het kennisplatform en de in- en externe communicatie.

Highlights van recente Europese opdrachten uitgevoerd door CPC:

2021 Common Grounds met inclusieve werkgevers (Goldschmeding Foundation/ Movisie/ Verwey Jonkers)

2019 - 2023 facilitatie kennisplatform en living lab Campus Woudhuis in Apeldoorn (Prov. Gelderland)

2019 faciliteren van de back office en het kennisplatform van Moedige Dialoog (Rabobank)

2018 kennispartner Moedige Dialoog (Sociaal Werk Nederland)

2017

  • Coordinatie van de Sallandse Dialoog (Rabobank Sallant),
  • Faciliteren van regionale netwerken voor financiele redzaamheid, (Sociaal Werk Nederland)
  • Vlaams - Nederlandse conferentie Sociale Kruideniers,
  • Uitvoering van Coach2b (ontwikkeling van maatschappelijk betrokken medewerkers)

2016

  • seminars 'Stadtentwicklung - crosssektorale Vernetzung' in meerdere steden met partner VisaVis voor VHW [Bundesverband für Wohnenund Stadtentwicklung]
  • Ontwikkelen van de 'Gezond in Deventer' Dialoog en van de Social Return Selector
  • Ontwikkelen van 'Sociale Kruidenier Den Haag'; een samenwerking van STEK en Voedselbank Haaglanden met steun van de gemeente Den Haag

2015

  • Ontwikkelen en ondersteunen van de cooperatie Sallandse Dialoog. De regionale publiek-private coöperatie voor meer financiële redzaamheid en minder schuldenproblemen
  • Advisering en training van netwerken en intermediairen op het gebied van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemen.