Uitgevoerd werk

CPC werkt voor opdrachtgevers uit alle sectoren. In het bijzonder werkt zij voor multisectorale netwerken. Zo heeft CPC in opdracht van de Rabobanken Salland en Arnhem e.o. de Sallandse Dialoog en Arnhemse Dialoog ontwikkeld; regionale publiekprivate netwerken voor financiele redzaamheid en tegen schuldenproblemen en armoede.

In 2016 - 2018 ontwikkelt CPC op basis van deze voorbeelden in samenwerking met en in opdracht van Sociaal Werk Nederland soortgelijke netwerken in 13 andere (arbeidsmarkt) regio's.  Vanaf medio 2017 gaat SWN samen met Rabobank Nederland werken aan de landelijke dekking van deze regionale netwerken (80 - 100 x). Deze beweging heet Moedige Dialoog. CPC is hierbij kennispartner, zorgt in het bijzonder voor de training en coaching van de regionale kwartiermakers en voor het kennisplatform 'DialoogNet'. In 2019 verzorgt CPC samen met Prima Donna voor Moedige Dialoog de backoffice functie, het kennisplatform en de in- en externe communicatie.

Highlights van opdrachten en activiteiten uitgevoerd door CPC:

 • 2019; faciliteren van de back office en het kennisplatform van Moedige Dialoog
 • 2018; kennispartner Moedige Dialoog
 • 2017; a)coordinatie van de Sallandse Dialoog, b) faciliteren van regionale netwerken voor financiele redzaamheid, c) Vlaams - Nederlandse conferentie Sociale Kruideniers, d) uitvoering van Coach2b (ontwikkeling van maatschappelijk betrokken medewerkers
 • 2016 - 2017; seminars 'Stadtentwicklung - crosssektorale Vernetzung' in meerdere steden met partner VisaVis voor VHW [Bundesverband für Wohnenund Stadtentwicklung]
 • 2016 e.v.; ontwikkelen van de 'Gezond in Deventer' Dialoog en van de Social Return Selector
 • 2016; ontwikkelen van 'Sociale Kruidenier Den Haag'; een samenwerking van STEK en Voedselbank Haaglanden met steun van de gemeente Den Haag
 • 2015 e.v.; ontwikkelen en ondersteunen van de cooperatie Sallandse Dialoog. De regionale publiekprivate coöperatie voor meer financiële redzaamheid en minder schuldenproblemen
 • 2014 e.v.; advisering en training van netwerken en intermediairen op het gebied van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemen.
 • 2008 – 2013; part-time directeur-bestuurder stichting Latijnse School, sinds 2011 opgegaan in stichting Parolo (sociale onderneming ’zalen met een ziel’ in Deventer);
 • 1994 – 2017; jaarlijks organisatie van, dan wel bijdragen leveren aan, internationale studiereizen en conferenties op het terrein van sociale innovatie, actief burgerschap en maatschappelijk betrokken ondernemen;
 • 2011; organisator van NL deel van de ‘European Employee Community Involvement Award’
 • 2006 - 2011; ontwikkeling landelijk programma ‘COACH2B’; medewerkers van bedrijven ondersteunen als coach of mentor jongeren. Uitgave boek ‘ Coach2b verrassende verbindingen’ en uitvoering van het lokaal coachingprogramma ‘COACH2B Amsterdam’;
 • 2004 e.v.; implementatie ‘Beursvloer’ in NL en vanaf 2007 in Duitsland. Van 2009 – 2013 op kleine schaal ook in Roemenië, Bulgarije, Servië en Montenegro;
 • 2004 - 2014; ontwikkeling en uitvoering ‘Goede Zaken(®) ‘kansen voor ideeël en commercieel’; jaarlijks worden zo’n 1.000 mensen getraind om het potentieel van bedrijven te benutten voor goede doelen;
 • 2004; mede organisator van de Eurofestation, driedaags stakeholdersmanifestatie van het vrijwilligerswerk (Maastricht). CPC heeft bijgedragen aan het ‘Beursvloer-model’ en de programmering van 18 internationale workshops;
 • 2003 – 2004; netwerkontwikkeling ‘social return on investment’ voor Emmen Revisited';
 • 2003; ontwikkeling en organisatie (i.s.m. Reed Business) van ‘Lentebeurs sociaal ondernemen’ (Amsterdam);
 • 2002; ontwikkeling en organisatie ‘Sporen zoeken – tekens zetten’ pilotproject i.o.v. Ministerie van VWS;
 • 2000-2002; met lezingen en publikatie betrokken bij onderzoekscommissie Duits Parlement gericht op toekomst van het actief burgerschap;
 • 2001; mede-organisator Wereldcongres Internationaal Jaar Vrijwilligerswerk (Amsterdam) en van de Innovestatie (Vakbeurs voor vrijwilligers);
 • 2000; organisatie 1-ste Europees Congres Corporate Volunteering (Rotterdam);
 • 1999 – 2007; coördinatie van diverse EU programma’s rond ‘sociale activering’ en ‘participatie migranten’;
 • 1997 – 1999; adviseur EU programma (LIEN) voor het European Volunteer Center bij de ontwikkeling van de nonprofit sector in Midden-Europa;
 • 1996; mede-organisator ‘maatschappelijke Beursvloer’ (speed dating voor bedrijven en maatschappelijke organisaties)
 • 1996 – 1998 (en 2002 – 2003); coördinator landelijk programma voor maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) en werknemersvrijwilligerswerk bij NOV. Ontwikkeling van lokale mbo-netwerken en mbo-intermediairen, anno 2016 is dit een netwerk van MVO Nederland;
 • 1996; mede-oprichter EU netwerk ‘corporate volunteering’, het huidige CSR 360 global partners network (in 80 landen zijn nationale CSR netwerken ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen' lid);
 • 1995; ontwikkeling en organisatie van de 1-ste Europese Dag van het Vrijwilligerswerk in Brussel / Europees Parlement in opdracht van het European Centre for Volunteering;