Inspiratiefestival

16 okt. Deventer. Het Inspiratiefestival Financiële Redzaamheid die wij voor de Sallandse Dialoog organiseren gaat van start met meer dan 110 deelnemers in de mooie ruimten van De Gasfabriek. Rode draad zijn de ervaringen en resultaten die de partners van de Sallandse Dialoog in de afgelopen 3,5 jaar hebben opgedaan. Lees verder »

Duisburgs netwerk

In Duisburg levert CPC ondersteuning bij het ontwikkelen van het stedelijk netwerk voor de hospice beweging en de palliatieve zorg. Met de groepsprocesversneller Primoforum werd een belangrijke stap gezet Lees verder »

Vakbeurs Moedige Dialoog

Op 29 mei wordt de Moedige Dialoog Vakbeurs gehouden. CPC organiseert deze dag als kennispartner. Meer informatie via zoe@community-partnership.net. Lees verder »

DialoogNet, een uniek Platform

DialoogNet is het digitale kennis en communicatieplatform voor de netwerken financiele redzaamheid. CPC heeft dit netwerk ontwikkeld op basis van Harmonics software. Met de coöperatie Sallandse Dialoog is hiermee de afgelopen drie maanden een succesvolle proef gedraaid. Lees verder »

Regionale netwerken ontwikkelen

Op 22 juni 2017 start Sociaal Werk Nederland bij Rabobank Salland een nieuwe fase van het programma Moedige Mensen; 15 regionale netwerken tegen schuldenproblemen en armoede. Met Rabobank Nederland wordt die dag ook de stap gezet te komen tot de landelijke dekking van deze netwerken. CPC is kennispartner in beide trajecten en coördineert onder meer de kwartiermakerstraining. Lees verder »

Kansen voor kinderen en jongeren

Dit voorjaar heeft CPC voor zowel het Ministerie van SZW als de gemeente Deventer bijeenkomsten geleid, gericht op kansen voor kinderen en jongeren, waarbij de deelnemers heel efficiënt betrokken werden met Primoforum. Lees verder »

Sociale Kruidenier innovatief

CPC heeft op 30 nov 2016 in Den Haag het project 'Sociale Kruidenier' opgeleverd voor STEK en Voedselbank Haaglanden. Met het concept van de Sociale Kruidenier wordt de ondersteuning van mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank vernieuwd en versterkt. In 2017 zal met een rijdende winkel de buurten in Stadsdeel Escamp bediend worden, waarna het de bedoeling is dat dit uitgebreid wordt tot heel Den Haag. De Sociale Kruidenier is innovatief om meerdere redenen........ Lees verder »

Coöperatie Sallandse Dialoog

De publiekprivate samenwerking voor meer financiële redzaamheid en minder schuldenproblemen 'Sallandse Dialoog' ontwikkelt zich meer en meer tot een regionaal innovatieplatform. Inmiddels zijn 20 partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en gemeenten aangesloten. De samenwerking heeft onlangs een duurzame vorm gekregen doordat besloten is deze Dialoog tot een coöperatie te maken. Op 18 januari vindt de volgende Dialoogsessie plaats. Lees verder »