Moedige Dialoog

Per januari 2019 faciliteert CPC, samen met Prima Donna, de back office van Moedige Dialoog. De landelijke beweging van publiek-private netwerken voor financiele redzaamheid. Lees verder »

Participatieconferentie

130 medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe nemen op 17 januari deel aan een participatie conferentie, waarbij CPC Primaforum inzet. In 14 kleine tafelgroepen worden in snel tempo diverse thema's besproken. Plenair worden de resultaten doorgenomen en de rijkdom zichtbaar Lees verder »

Inspiratiefestival

16 okt. Deventer. Het Inspiratiefestival Financiële Redzaamheid die wij voor de Sallandse Dialoog organiseren gaat van start met meer dan 110 deelnemers in de mooie ruimten van De Gasfabriek. Rode draad zijn de ervaringen en resultaten die de partners van de Sallandse Dialoog in de afgelopen 3,5 jaar hebben opgedaan. Lees verder »

Duisburgs netwerk

In Duisburg levert CPC ondersteuning bij het ontwikkelen van het stedelijk netwerk voor de hospice beweging en de palliatieve zorg. Met de groepsprocesversneller Primoforum werd een belangrijke stap gezet Lees verder »

Vakbeurs Moedige Dialoog

Op 29 mei wordt de Moedige Dialoog Vakbeurs gehouden. CPC organiseert deze dag als kennispartner. Meer informatie via zoe@community-partnership.net. Lees verder »

DialoogNet, een uniek Platform

DialoogNet is het digitale kennis en communicatieplatform voor de netwerken financiele redzaamheid. CPC heeft dit netwerk ontwikkeld op basis van Harmonics software. Met de coöperatie Sallandse Dialoog is hiermee de afgelopen drie maanden een succesvolle proef gedraaid. Lees verder »

Regionale netwerken ontwikkelen

Op 22 juni 2017 start Sociaal Werk Nederland bij Rabobank Salland een nieuwe fase van het programma Moedige Mensen; 15 regionale netwerken tegen schuldenproblemen en armoede. Met Rabobank Nederland wordt die dag ook de stap gezet te komen tot de landelijke dekking van deze netwerken. CPC is kennispartner in beide trajecten en coördineert onder meer de kwartiermakerstraining. Lees verder »

Kansen voor kinderen en jongeren

Dit voorjaar heeft CPC voor zowel het Ministerie van SZW als de gemeente Deventer bijeenkomsten geleid, gericht op kansen voor kinderen en jongeren, waarbij de deelnemers heel efficiënt betrokken werden met Primoforum. Lees verder »