Diensten

CPC is gespecialiseerd in methoden en producten, waardoor organisaties door samenwerking een sterkere maatschappelijke betekenis krijgen. Zij biedt zelfstandig en via haar partners deze diensten aan Nederland en Duitsland. Voor het faciliteren van partnerschap- en groepsprocessen werken wij met innovatieve software .

Voor de cocreatie en communicatie binnen de samenwerking werkt CPC met het software platform Harmonics . CPC gebruikt Harmonics bijvoorbeeld ter ontwikkeling van regionale samenwerking voor financiele redzaamheid en draagt dan de naam 'DialoogNet'. 

 Onze diensten bestaan uit:

  • trainingen voor de ontwikkeling van partnerschappen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden
  • faciliteren van partnerschappen, zoals de 'Community Impact Dialoog'
  • advisering en interim-management t.a.v. sociaal en maatschappelijk betrokken ondernemen
  • matching en coaching van community partners, zoals via 'Coach2B' en de 'Beursvloer'
  • onderzoek en analyse, zoals via de 'MBO Scan' en 'Medewerkersbetrokkenheid'
  • presentaties, lezingen en publicaties

De CPC diensten zijn zowel gericht op de afzonderlijke partners binnen het bedrijfsleven, maatschappelijk veld en overheid, als op partnerschappen, zoals lokale netwerken 'maatschappelijk betrokken ondernemen' en de daarvoor werkzame intermediairen / sociale makelaars.

Voor BuroMBO en Deventer Scoort heeft CPC bijgedragen aan de MVO Check

Doe de MVO Check!