Bureau CPC

§  CPC is begin 90-er jaren door Henk Kinds opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de civil society. Nog steeds is deze visie actueel en ontwikkelen wij projecten, netwerken en methoden voor:

o   Actief omgevingsbeleid van bedrijven, zodat zij met hun diensten en hun medewerkers lokaal sterk van betekenis kunnen zijn

o   Sociaal ondernemerschap van non profit organisaties, zodat met minder afhankelijkheid van de overheid en meer samenwerking met burgers en bedrijven sterke maatschappelijke projecten tot stand komen

o   Faciliterende overheid, die mee investeert in de lokale partnerschappen en maatschappelijke organisaties en bedrijven uitdaagt samen met oplossingen te komen voor lokale sociale vraagstukken.